Bez kategorii

Strona główna

 WAŻNE !!!

Wszystkie nowe informacje i wiadomości dostępne są w zakładce „Aktualności”.

   Aktualnie wszelkie informacje o prowadzonych akcjach na terenie szkoły można znaleźć w poniższym linku/strona Facebook/.  Zachęcamy serdecznie do częstego odwiedzania.

 https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-Nr-51-z-Oddzia%C5%82ami-Integracyjnymi-w-Katowicach-1834385066788014/?nr

   Pamiętajmy, że we wszystkich konkursach, imprezach i prowadzonych akcjach zawsze aktywnie włącza się Rada Rodziców.

RADA RODZICÓW

    Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów danej szkoły. Składa się z jednego przedstawiciela każdej tzw. „trójki klasowej”, wybrany przez rodziców uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym.

Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:
– dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem szkolnym,
– gminą (czyli organem założycielskim szkoły),
-kuratorium (czyli organem sprawującym nad szkołą nadzór pedagogiczny),
– innym radami rodziców.

 Rada Rodziców naszej szkoły finansuje m.in.:

1.Nagrody książkowe i rzeczowe na zakończenie roku szkolnego.
2.Nagrody dla laureatów konkursów.
3.Materiały i pomoce do realizacji projektów, konkursów, zawodów itp.
4.Materiały dla samorządu uczniowskiego i pomoce świetlic szkolnych, biblioteki, gabinetu pedagoga i psychologa.
5.Współfinansowanie imprez szkolnych: m.in. Święto Szkoły, Paraolimpiada, Dzień Dziecka, Piknik dla przedszkolaków

Serdecznie zachęcamy do współpracy z Radą Rodziców, wszystkich Rodziców. Każdy pomysł może być cenny !!!

                                                                                         Z poważaniem
                                                                             Prezydium Rady Rodziców