Oficjalna strona Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach

O nas

1 071 Views

Witamy na stronie internetowej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach. Zachęcamy do przeglądania zawartości i pozostawania na bieżąco – uczestniczymy we wszystkich konkursach, imprezach i akcjach prowadzonych w szkole.

Wszelkie informacje o zadaniach realizowanych na terenie szkoły można znaleźć także na jej profilu facebookowym.

 

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów danej szkoły. Składa się z jednego przedstawiciela każdej tzw. „trójki klasowej”, wybranego przez rodziców uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym.

Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:
dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem szkolnym,
– gminą (czyli organem założycielskim szkoły),
– kuratorium (czyli organem sprawującym nad szkołą nadzór pedagogiczny),
– innym Radami Rodziców.

Rada Rodziców naszej szkoły finansuje m. in.:                                                                                                                                 -nagrody książkowe i rzeczowe na zakończenie roku szkolnego,
– nagrody dla laureatów konkursów,
– materiały i pomoce do realizacji projektów, konkursów, zawodów, itp,
– materiały dla samorządu uczniowskiego i pomoce świetlic szkolnych, biblioteki, gabinetu pedagoga i psychologa,
– imprezy szkolne: m.in. Święto Szkoły, Paraolimpiadę, Dzień Dziecka czy Piknik dla przedszkolaków.

Rada (w tym Zarząd) pełni swoje funkcje społecznie, co oznacza, że nie pobiera za to wynagrodzenia.

Serdecznie zachęcamy do współpracy wszystkich Państwa. Każdy pomysł jest cenny!

Z poważaniem
Rada Rodziców SP51