Prezydium

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca:
p. Maria Ryś

Zastępca:
p. Katarzyna Kantor

Sekretarz:
p. Julia Master

Skarbnik:
p. Katarzyna Koźmińska

Członkowie:
p. Iwona Tokarz
p. Agnieszka Latocha – Szańczuk
p. Mariusz Kapral

Komisja Rewizyjna:
p. Dominika Muzyk
p. Anna Seweryn

Rada Rodziców, oraz Prezydium Rady Rodziców pełni swoje funkcje SPOŁECZNIE, nie pobierając żadnego wynagrodzenia !!!