Prezydium

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca:
p. Maria Ryś

Zastępca:
p. Katarzyna Kantor

Sekretarz:
p. Julia Master

Skarbnik:
p. Katarzyna Koźmińska

Członkowie:
p. Agnieszka Latocha – Szańczuk

p. Iwona Tokarz

p. Sandra Hartwig

p. Damian Sopel

Komisja Rewizyjna:
p. Dominika Muzyk

p. Mariusz Kapral

p. Aneta Góral

Rada Rodziców, oraz Prezydium Rady Rodziców pełni swoje funkcje SPOŁECZNIE, nie pobierając żadnego wynagrodzenia !!!