Sposób opłat Komitetu Rodzicielskiego i tonerów

Witam serdecznie!

Od dnia  1 lipca 2020 r. do wpłat na komitet rodzicielski oraz tonery obowiązuje

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 

24 1240 1330 1111 0010 9959 4067

Bank prowadzący rachunek:  PKO SA Oddział w Katowicach I ul. Chorzowska 1

Z wyrazami szacunku
Maria Ryś
tel. 734 404 979

W tytule przelewu należy zaznaczyć, od której klasy jest to wpłata i szczegółowo opisać jaką kwotę przelano na tonery, a jaką na Radę Rodziców.

Wpłaty można dokonywać również gotówką w szkole w czasie wyznaczonych dyżurów skarbnika Rady.

Przy wpłatach na Radę Rodziców należy każdorazowo dołączyć listę wpłat z podaniem nazwiska dziecka oraz wpłaconą kwotę. W przypadku wpłaty składki na Rachunek Bankowy taką listę należy niezwłocznie dostarczyć do pok. nr 165 albo drogą e-mailową maria.rys@op.pl

                                       

                    PISMO DOTYCZĄCE SKŁADEK NA KOMITET RODZICIELSKI

                                                     

Drodzy Rodzice!!!

 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Czas, który sprawi, że nasze dzieci będą z dnia na dzień w murach tej szkoły zdobywać  nowe doświadczenia i poszerzać swoją wiedzę. Jednak, aby wszystko mogło sprawnie funkcjonować szkoła potrzebuję również  RODZICÓW.  Zaangażowanie rodziców w życie szkoły, może nie tylko zmieniać jej oblicze, ale także przyczyniać się do prawidłowego rozpoznawania potrzeb, które bezpośrednio przekładają się na edukację naszych pociech. Wszystkich rodziców gorąco zachęcam do współpracy, aby ten „drugi dom naszych dzieci” nie była nam obojętny.

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców będzie również zbierać dobrowolne składki na komitet rodzicielski.

Informacje dotyczące celowości zbieranych pieniędzy oraz harmonogram działalności rodziców można znaleźć na naszej stronie internetowej :

www.rr51.giszowiec.pl.

Wszelkie zapytania można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail maria.rys@op.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 600 426 487.

  

Z wyrazami szacunku:

Przewodnicząca Rady Rodziców

Maria Ryś