Strona główna


Aktualnie wszelkie informacje o prowadzonych akcjach na terenie szkoły można znaleźć w poniższym linku. Zachęcamy serdecznie do częstego odwiedzania.

https://pl-pl.facebook.com/szkolapodstawowanr51katowice/

Pamiętajmy, że we wszystkich konkursach, imprezach i prowadzonych akcjach zawsze aktywnie włącza się Rada Rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2014/2015 otrzymała dofinansowanie w kwocie 3908,48 zł z Akcji 1% prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z Mysłowic. Całą kwotę przeznaczono na zakup 4 sztuk ławek gimnastycznych, oraz mebli do sali lekcyjnej.

Szkoła w roku szkolnym 2014/2015 otrzymała dofinansowanie w kwocie 2578,04 zł z Akcji 1% prowadzonej przez Fundację „Rosa” z Wrocławia. Całą kwotę przeznaczono na zakup pomocy edukacyjnych, oraz nowych pozycji lektur do biblioteki szkolnej.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy oddali 1% podatku na rzecz naszej szkoły.

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów danej szkoły. Składa się z jednego przedstawiciela każdej tzw. „trójki klasowej”, wybrany przez rodziców uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym.

Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:
dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem szkolnym,
gminą (czyli organem założycielskim szkoły),
kuratorium (czyli organem sprawującym nad szkołą nadzór pedagogiczny),
innym radami rodziców.

Rada Rodziców naszej szkoły finansuje m.in.:

1. Nagrody książkowe i rzeczowe na zakończenie roku szkolnego.
2. Nagrody dla laureatów konkursów.
3. Materiały i pomoce do realizacji projektów, konkursów, zawodów itp.
4. Materiały dla samorządu uczniowskiego i pomoce świetlic szkolnych, biblioteki, gabinetu pedagoga i psychologa.
5. Współfinansowanie imprez szkolnych: m.in. Święto Szkoły, Paraolimpiada, Dzień Dziecka, Piknik dla przedszkolaków

Rada Rodziców, oraz Prezydium Rady Rodziców pełni swoje funkcje SPOŁECZNIE, nie pobierając żadnego wynagrodzenia !!!

Serdecznie zachęcamy do współpracy z Radą Rodziców, wszystkich Rodziców. Każdy pomysł może być cenny !!!

Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

Zawracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc dla naszej szkoły. Państwa wsparcie umożliwi rozwój naszym dzieciom i pozwoli na realizację ich marzeń. Wszyscy wiemy jak ważne są pierwsze lata nauki. Rozbudzenie zainteresowań światem, sportem, nauką może mieć bardzo ważny wpływ na kształtowanie się postaw społecznych młodego pokolenia.

Dzięki zaangażowaniu się mogą Państwo mieć wpływ na rozwój naszych dzieci, które w przyszłości będą podejmowały wiele wyzwań.

Biorąc pod uwagę liczebność naszej szkoły każda forma pomocy jest na „wagę złota”. Nagradzanie dzieci jest bardzo ważnym aspektem wychowawczym. Dlatego pomoc może mieć charakter rzeczowy lub finansowy.

Przekazane środki i fundusze będą wykorzystane do wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły: tablice, książki, komputery, sprzęt RTV, programy multimedialne itp. oraz jako nagrody rzeczowe w konkursach.

W zamian za pomoc możemy zaoferować:

– certyfikaty z podziękowaniem,

– wpis na naszą stronę internetową rady rodziców pod tytułem „Przyjaciel szkoły”.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce: Prowadzone akcje i „Przyjaciel szkoły”