Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie organizuje grupowego ubezpieczenia dla uczniów.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.

Szczegółowe wyjaśnienie w poniższym linku:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/ubezpieczenie-uczniow-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-informacja-men/

Kto chciałby sprawdzić ofertę kontynuacji ubezpieczenia u ubezpieczyciela z ubiegłego roku szkolnego proponuję kontakt telefoniczny 664 388 378, 32 615 17 51 lub za pośrednictwem e-mail biuro@rams2.pl

Z wyrazami szacunku: Maria Ryś